Velkommen til Takst I Nord

Kvalitet - Trygghet - Tillit

E-post

Send oss e-post via kontaktskjema, eller direkte til post@mail.1.takstinord.no.co.

Telefon

Haster det, eller foretrekker du å snakke med oss pr. telefon? Ring oss på: 46 28 28 46

Adresse

Vår adresse: Industriveien 4, 9360 Bardu

Yngve Bruhaug

Bardu:  Midt-Troms og Lofoten/Vesterålen

 

Steinar Haugen

Gratangen:  Midt- Troms og Sør-Troms.

 

T. Myrvang Bygg

Daglig leder- Region: Nord-Troms

 

Hvem er vi?

Om oss

Vi er sertifiserte Takstingeniører med lang erfaring tilknyttet Norsk Takst.

Vi dekker ALLE dine behov innen taksttjenester, byggekontroll og rådgivning.

Kvalitet - Trygghet - Tillit er våre varemerker.  

Takstområder

Verditakst

Verditaksten inneholder generelle opplysninger om eiendommens byggemåte, tekniske verdi samt låne- og markedsverdi.

Les mer ...

Næringstakst

Næringstakst er en vurdering av eiendommens/næringsseksjonens markedsverdi.

Les mer ...

Landbrukstakst

Landbrukstakster opprettes på grunnlag av rundskriv 3/2002 fra Landbruksdepartementet og tar kun for seg rent pantbare faste verdier innen landbruk.

Les mer ...

Forhåndstakst

Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrtevet i takstdokumentet.

Les mer ...

Reklamasjonsrapporter

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Les mer ...

Båtverdi og skadetakst

Vi kan levere verdivurdering, takst, og skaderapport til din fritidsbåt.

Maskinell tilstand, skrog skottgjennomganger. Utrustning og teknisk utstyr.

Maskinverdi og skadetakst

Taksering av landbruks-og anleggsmaskiner, vurdering av restverdi.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen.

Les mer ...

Skadetakst

Nøytral vurdering av skadeomfang og kalkulasjon av kostnader for utbedring.

En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen.

Skjønn

Skjønn benyttes ofte ved større skader/brannskader og i de tilfellene hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter en boligbrann.

Naturskade

Naturskader er skader forårsaket av for eksempel storm, flom, ras, skred og stormflo.

Tilstandsrapport

En tilstands- eller  boligsalgsrapport, Verdifastsettelse, marked og arealmålinger, har i tillegg konsekvensutredninger.

Les mer ...

Huskeliste før takstmann kommer

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

DOKUMENTER TIL EGEN BOLIGER Kan DU få fra kommunen uten kostnad.

Kontakt oss